HONDA Ô TÔ LONG BIÊN | ĐẠI LÝ 5S CỦA HONDA VIỆT NAM

Honda City 2018 - 1.5 CVT

Giá: 559.000.000 VNĐ

Honda City 2018 - 1.5 TOP

Giá: 599.000.000 VNĐ

Honda Jazz 2018

Honda Jazz 2018 - RS

624.000.000 VNĐ

Honda Jazz 2018 - V

524.000.000 VNĐ

Honda Jazz 2018 - VX

594.000.000 VNĐ

Honda Civic 2018 - 1.5 G Turbo

Giá: 831.000.000 VNĐ

Honda Civic 2018 - 1.5 L Turbo

Giá: 903.000.000 VNĐ

Honda Civic 2018 - Màu Bạc

Giá 763.000.000 VNĐ

Honda Civic 2018 - Màu Đen

Giá: 763.000.000 VNĐ

Honda CRV 2018 1.5E

Giá: 963.000.000 VNĐ

Honda CRV 2018 1.5G

Giá: 1.003.000.000 VNĐ

Honda CRV 2018 1.5L

Giá: 1.073.000.000 VNĐ

Honda Accord 2018 - 2.4 AT

Giá: 1.203.000.000 VNĐ

Honda Accord 2018 - Màu Đen

Giá: 1.203.000.000 VNĐ

Honda Accord 2018 - Màu Đỏ

Giá: 1.203.000.000 VNĐ

Honda Accord 2018 - Màu Trắng

Giá: 1.203.000.000 VNĐ

Honda Odyssey 2017 - 2.4 AT

Giá: 1.990.000.000 VNĐ

Honda Odyssey 2017 - Màu Bạc

Giá: 1.990.000.000 VNĐ

Honda Odyssey 2017 - Màu Đen

Giá: 1.990.000.000 VNĐ

Honda Odyssey 2017 - Màu Trắng

Giá: 1.990.000.000 VNĐ

Honda CRV 2016

Call: 0973 172 368
Đăng ký lái thử