HONDA GIẢI PHÓNG | ĐẠI LÝ 5S CỦA HONDA VIỆT NAM

Honda City 2017 - 1.5 CVT

Giá: 583.000.000 VNĐ

Honda City 2017 - 1.5 MT

Giá: 533.000.000 VNĐ

Honda City 2017 - Màu Đỏ

Giá: 583.000.000 VNĐ

Honda City 2017 - Màu trắng

Giá: 583.000.000 VNĐ

Honda Civic 2017 - 1.5 Turbo

Giá: 950.000.000 VNĐ

Honda Civic 2017 - 1.5 VTEC Turbo

Giá: 950.000.000 VNĐ

Honda Civic 2017 - Màu Bạc

Giá: 950.000.000 VNĐ

Honda Civic 2017 - Màu Đen

Giá: 950.000.000 VNĐ

Honda CRV 2017 - 2.0 AT

Giá: 1.008.000.000 VNĐ

Honda CRV 2017 - 2.4 AT

Giá: 1.158.000.000 VNĐ

Honda CRV 2017 - 2.4TG

Giá: 1.178.000.000 VNĐ

Honda CRV 2017 - Màu Titan

Giá: 1.008.000.000 VNĐ

Honda Accord 2017 - 2.4 AT

Giá: 1.390.000.000 VNĐ

Honda Accord 2017 - Màu Đen

Giá: 1.390.000.000 VNĐ

Honda Accord 2017 - Màu Đỏ

Giá: 1.390.000.000 VNĐ

Honda Accord 2017 - Màu Trắng

Giá: 1.390.000.000 VNĐ

Honda Odyssey 2017 - 2.4 AT

Giá: 1.990.000.000 VNĐ

Honda Odyssey 2017 - Màu Bạc

Giá: 1.990.000.000 VNĐ

Honda Odyssey 2017 - Màu Đen

Giá: 1.990.000.000 VNĐ

Honda Odyssey 2017 - Màu Trắng

Giá: 1.990.000.000 VNĐ

Honda CRV 2016

Call: 0973 172 368
Đăng ký lái thử


Hotline: 0973 172 368