Honda Giải Phóng | Đại lý 5s của Honda Việt Nam

Honda City 2016 - 1.5 CVT

Giá: 583.000.000 VNĐ

Honda City 2016 - 1.5 MT

Giá: 533.000.000 VNĐ

Honda City 2016 - Màu Đỏ

Giá: 583.000.000 VNĐ

Honda City 2016 - Màu trắng

Giá: 583.000.000 VNĐ

Honda Civic 2016 - 1.8 AT

Giá: 780.000.000 VNĐ

Honda Civic 2016 - 2.0 AT

Giá: 869.000.000 VNĐ

Honda Civic 2016 - Màu Bạc

Giá: 780.000.000 VNĐ

Honda Civic 2016 - Màu Đen

Giá: 780.000.000 VNĐ

Honda CRV 2016 - 2.0 AT

Giá: 1.008.000.000 VNĐ

Honda CRV 2016 - 2.4 AT

Giá: 1.158.000.000 VNĐ

Honda CRV 2016 - Màu Đen

Giá: 1.008.000.000 VNĐ

Honda CRV 2016 - Màu Titan

Giá: 1.008.000.000 VNĐ

Honda Accord 2016 - 2.4 AT

Giá: 1.470.000.000 VNĐ

Honda Accord 2016 - Màu Đen

Giá: 1.470.000.000 VNĐ

Honda Accord 2016 - Màu Đỏ

Giá: 1.470.000.000 VNĐ

Honda Accord 2016 - Màu Trắng

Giá: 1.470.000.000 VNĐ

Honda Odyssey 2016 - 2.4 AT

Giá: 1.990.000.000 VNĐ

Honda Odyssey 2016 - Màu Bạc

Giá: 1.990.000.000 VNĐ

Honda Odyssey 2016 - Màu Đen

Giá: 1.990.000.000 VNĐ

Honda Odyssey 2016 - Màu Trắng

Giá: 1.990.000.000 VNĐ

Honda CRV 2016

Call: 0973 172 368
Đăng ký lái thử